Raja Raja Chola Big Temple

Raja Raja Chola Big Temple

தஞ்சை பெரிய கோயிலும் இராஜராஜ சோழனும்

Raja Raja Chola Big Temple

நம் தஞ்சை பெரிய கோயில் ஏன் ஒரு சிறந்த கோயில் என்றும், இதை இராஜராஜ சோழனை தவிர, வேறு எவராலும் கட்டியிருக்க முடியமா? என்பதை பற்றிய பதிவு!

Comments

50% LikesVS
50% Dislikes
Tamilinfomedia

Tamilinfomedia