Palm Tree Tamil History

Palm Tree Tamil History

Palm Tree Tamil History

தமிழனாய் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் ஏன் பனைமரத்தை காக்கவேண்டும்.

பனைமரம் அழியாமல் இருக்க இதை செய்யலாமா? தமிழில் மடையா என்பது திட்டும் வார்த்தையா? அல்லது அறிவியலா? உலகில் எந்த மரத்திற்கும் இல்லாத அருமையான “ஒன்று” பனைமரத்திற்கு இருக்கிறது. என்ன தெரியுமா?

Part 01: https://youtu.be/UJQHZ_bxilY

Comments

100% LikesVS
0% Dislikes
Tamilinfomedia

Tamilinfomedia