Mystery in Tamilians God

Mystery in Tamilians God

தமிழர்களின் மறைக்கப்பட்ட தாய் தெய்வம் | Mystery in Tamilians God | தவ்வை மூதேவி.

தமிழனின் பெருமையை தான் மறைக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால், தமிழனின் தாய் தெய்வத்தையும் தவறாக குலைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் சில மூடர்கள்.

இந்த வீடியோவிற்கு நீங்கள் தரும் ஆதரவால், என்னால் மேலும் மேலும் பல நல்ல வீடியோக்களை கண்டிப்பா தரமுடியும்.

Comments

50% LikesVS
50% Dislikes
Tamilinfomedia

Tamilinfomedia